Poduzeće GTP d.o.o. registrirano je 1993. godine u Vrgorcu i to 100% kapitalom vlasnika Mate Jelavića. U samom početku, s nekolicinom radnika, bavili smo se isključivo adaptacijama i sitnim zanatskim radovima.
       Prateći situaciju na lokalnom tržištu razvoj poduzeća usmjerili smo na izvođenje poslova u visokogradnji, tako da danas raspolažemo sa svom potrebnom opremom i stručnom radnom snagom za izvođenje takvih poslova. Većinu naših poslova obavljamo na području Makarske rivijere i osim za poznate investitore gradimo i prodajemo stanove za tržište te vrste objekata druge namjene kao i objekte niskogradnje. Osim gradnje objekata bavimo se proizvodnjom i prodajom betona i OMNIA ploča, kako za naše potrebe tako i za druge investitore.
        U sklopu pogona "Ravča" nalazi se betonara, postrojenje za drobljenje i separaciju kamenog agregata te vibro stol za proizvodnju OMNIA ploča . Sve navedeno prati vozni park sa auto-pumpom za ugradnju betona, auto-mikserima za prijevoz betona, kamionima, kranskim dizalicama te suvremene katne i stropne oplate uz drugu opremu potrebnu za izvođenje radova u graditeljstvu.
        Sve ove činjenice stavljaju nas u situaciju da se možemo nositi sa izazovima tržišta te ravnopravno konkurirati poslovima koji se nude sa izvjesnom prednošću na ostale izvođače. Danas, dvadesetak godina poslije, pored vlastitih radnika imamo i veći broj kooperanata koji nas prate tijekom čitave godine. Poslovna politika koju vodimo od samog početka dala je određene rezultate, što je vidljivo kroz stalni trend rasta poduzeća po svim osnovama, od početka rada do danas.
 Ovim putem želimo ići i dalje!

GTP d.o.o.