SJEDIŠTE PODUZEĆA:

Vukovarska 12, 21276 Vrgorac
tel./fax :    +385 21 607 751

DIREKTOR:

Predrag Jelavić
Mob: +385 91 607 1034

PRODAJA STANOVA:

Nikola Pivac
Mob: +385 91 607 1022

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Dubrovačka 23, 21300 Makarska
tel: +385 21 695 100
fax: +385 21 617 519

Mob: +385 91 607 1044

Vukovarska 12, 21276 Vrgorac
tel: +385 21 607 751
fax: +385 21 607 753

Mob: +385 91 607 1040

info e-mail: gtpvrgorac@gmail.com